2021-02-19

Ogłoszenie - Urbitor Sp. z o.o. poszukuje podmiotu zainteresowanego poprowadzeniem szaletu publicznego

 

            Urbitor Sp. z o.o. poszukuje podmiotu zainteresowanego poprowadzeniem szaletu publicznego Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, bhp i innymi. Lokal ma powierzchnię 53 m2 i znajduje się przy Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej 31/35 w Toruniu.

Oferowany lokal funkcjonuje. Po stronie wynajmującego należy uiszczanie opłat za media związane z eksploatacją lokalu: energia elektryczna, zimna woda, ciepła woda i ścieki, wywóz śmieci. W pomieszczeniu zapewnione jest ogrzewanie elektryczne, dostęp do sieci elektrycznej. Opłaty za korzystanie z WC przez osoby zewnątrz nie mogą wynosić więcej niż 2 zł za jednorazowe skorzystanie, dla dzierżawców/kupców/najemców targowisk Urbitor Sp. z o.o. abonament miesięczny nie może wynosić więcej niż 35 zł brutto.

Wyłoniona zostanie ta oferta, która zaproponuje najwyższy czynsz miesięczny dla wynajmującego.

Z udziału w ofercie zostaną wykluczone podmioty posiadające zaległości finansowe w stosunku do Urbitor sp. z o. o.

Ustala się następujący termin zgłaszania ofert na dzień 23.02.2020 r do godziny 12:00 na adres e-mail: k.wojtasik@urbitor.pl

 

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności