2021-08-26

Urbitor Sp. z o. o. zatrudni Technika Sekcyjnego w Dziale Usług Komunalnych, na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Urbitor Sp. z o. o. planuje zatrudnić Technika Sekcyjnego w Dziale Usług Komunalnych, na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. W załączeniu szczegóły dot. wymagań i ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku. Nabór ofert na adres sekretariat@urbitor.pl w terminie do 15.08.2021 r.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności