2021-11-17

Przetarg ustny nieograniczony na rezerwację miejsc gruntowych okazjonalnych na sprzedaż choinek w grudniu 2021 r na targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

Toruń dnia 16.11.2021 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

Dział Targowisk

Urbitor  Sp. z o.o.

 

ogłaszają przetarg ustny

nieograniczony na rezerwację miejsc gruntowych    okazjonalnych na sprzedaż choinek w grudniu 2021 r na   targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

 

  •  miejsca gruntowe zgodnie z planem – cena wywoławcza w zależności od miejsca za cały okres choinkowy, wadium 1.000,00 zł.
  • miejsce nr 1 – 1500,00 zł netto
  • miejsce nr 2 – 1400,00 zł netto
  • miejsce nr 3 – 1300,00 zł netto
  • miejsce nr 4 – 1200,00 zł netto
  • miejsce nr 5 – 1000,00 zł netto
  • miejsce nr 6 – 1100,00 zł netto

 

 

Przedmiotem przetargu jest licytacja ceny miejsca gruntowego zgodnie z regulaminem przetargu.

Przetarg na lokal odbędzie się w dniu 22.11.2021 r. o godzinie 1100, w budynku administracji Działu Targowisk Urbitor sp. z o.o. ul. Szosa chełmińska 27. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium  w kasie Spółki do 22.11.2021 r. do godziny 1000.

 

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem nr 690 820 071 w godzinach 730 - 1430.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności