2022-01-19

Toruń Space Labs - została podpisana umowa na wybudowanie kompleksu.

W środowym (12.01.2022r.) spotkaniu udział wzięli: prezydent Torunia Michał Zaleski, Monika Mazur-Świerczyńska - prezes TFPK (Lider Projektu), Wojciech Świtalski - prezes firmy Urbitor, Wojciech Klabun - koordynator projektu TSL, Michał Kościucha - przedstawiciel głównego wykonawcy oraz operator infrastruktury, a także Paweł Żywiecki - prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.

Projekt Toruń Space Labs obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku głównego z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni, całoroczną konstrukcją sferyczną (SPACE ARENA) oraz zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby jego funkcjonowania.

Toruń Space Labs będzie stanowiło przestrzeń składającą się m.in. z pomieszczeń badawczych, wyposażonych w odpowiednie zaplecze technologiczne oraz multimedialne sale demonstracyjne, pozwalających na prowadzenie wyspecjalizowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych, a także dzięki ulokowaniu w jednym miejscu, na twórczą wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń. Zakres tematyczny TSL uwzględnia rozwój kompetencji związanych m.in. z robotyzacją obserwacji astronomicznych i budową komponentów technologii satelitarnych. W living labach i fab labach będzie możliwe m.in. przygotowanie robotów eksploracyjnych, badania wytrzymałości materiałów, wykorzystanie druku 3D, a także telemedycyny.

Elementem wyróżniającym powstałą infrastrukturę, będzie możliwość prowadzenia działalności badawczej dla podmiotów powiązanych pośrednio i bezpośrednio z branżą kosmiczną. Projekt jest odpowiedzią na istniejące deficyty oraz tworzący się w Polsce przemysł kosmiczny. Toruń Space Labs w zamierzeniu ma stać się regionalnym centrum promocji, rozwoju, doskonalenia i transferu technologii, pozwalającym na utworzenie trwałego ekosystemu, począwszy od demonstracji i edukacji, poprzez budowanie kadr i transfer wiedzy, kontakty narodowe oraz międzynarodowe, aż po komercjalizację i wdrożenie wytworzonych technologii, a także transfer z oraz do przemysłu.

"Nowe miejsce na mapie Torunia, powstające z myślą o małych i średnich firmach z branży innowacyjnych technologii, które potrzebują do rozwoju nowoczesnych powierzchni biurowych, ale również specjalistycznych laboratoriów, przestrzeni badawczych i eksperymentalnych. Tu znajdą swoje miejsce, tu będą mogły przebywać i kreować swoje pomysły, sprawdzać ich efektywność, a potem wychodzić z tym na rynek" - mówił o projekcie prezydent Torunia Michał Zaleski.

„Planowane zakończenie realizacji tego projektu to 31 lipca 2023 roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 22 038 297,91 zł, a 15 329 448,76 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To ogromne wsparcie, bo ponad 85 proc. całej kwoty. Razem z poznańską firmą Wegner, która już od kilkunastu lat funkcjonuje na lokalnym rynku oraz Fundacją Przedsiębiorczy Toruń dołożymy wszelkich starań aby ta inwestycja doszła do skutku w połowie przyszłego roku” - mówił Wojciech Świtalski, prezes Urbitoru.

Więcej można przeczytać na:

Toruń Space Labs. Umowa na wybudowanie kompleksu została podpisana | Toruń Nasze Miasto

W Toruniu powstanie kompleks Toruń Space Labs - Architektura (propertydesign.pl)

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności