2022-11-29

Oferta sprzedaży telebimu

Przedmiot sprzedaży: Telebim – ekran wizyjny, którego matryca składa się z diod LED, jest to wyświetlacz diodowy, pełno-kolorowy.

Lokalizacja telebimu: Toruń, przy pl. Armii Krajowej

Opis lokalizacji: Telebim znajduje się na Placu Armii Krajowej w Toruniu.  W/w plac jest usytuowany w lewobrzeżnej części miasta przy wjeździe na most drogowy im. J. Piłsudskiego z kierunku Bydgoszczy, Poznania i Łodzi. Przez Plac Armii Krajowej przebiegają drogi krajowe nr 1 i 15 oraz wszystkie linie komunikacji miejskiej łączące Śródmieście z dzielnicami miasta położonymi na lewym brzegu Wisły, tj. Podgórzem, Rudakiem, Stawkami, Czerniewicami oraz dworcem kolejowym Toruń Główny.

Opis przedmiotu sprzedaży: powierzchnia: 15 m2 (3 x 5, poziom), rozdzielczość: P25, proporcja: 200 x120 (lub wielokrotność), zasięg: ok. 95 tys. osób/doba.

Kontakt:

Urbitor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

Jacek Wojciechowski, mobile 502-636-330, mail: j.wojciechowski@urbitor.pl

Marek Suryn, mobile 512-118-968, mail: m.suryn@urbitor.pl

Termin składania ofert: 09.12.2022 r., oferty składać pod w/w adresami mailowymi.

Wszelkie koszty związane z demontażem i transportem ponosi kupujący.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności