2018-12-19

Konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu- etap pierwszy

Podczas prac prowadzonych w ramach zadania pn. "Konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu- etap pierwszy", realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Miasta Torunia, wykonano inwentaryzację kwater, usunięto roślinność zagrażającą nagrobkom, uczytelniono napisy oraz przeprowadzono renowacjęi konserwację elementów nagrobków, a także wykonano aplikację mobilną.

Wartość zadania wynosi 65.000 zł: 40.000 zł stanowi dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury, 25.000 zł stanowi wkład Gminy Miasta Torunia.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności