2017-07-27

Plan Połączenia Spółek

W związku z podjęciem w dniu 20 lipca 2017r. przez Radę MIasta Torunia uchwały nr 608/17 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie spółki Targi Toruńskie Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez spółkę Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu, zgłoszono do akt rejestrowych Plan Połączenia spółek.

Szczegółowe zasady połączenia zostały opublikowane wraz załącznikami w dniu 27 lipca 2017r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://bip.urbitor.pl

Plan połączenia z załącznikami będzie udostępniany na wskazanej stronie nieprzerwalnie aż do zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Współników w sprawie połączenia.

Plan Połączenia Spółek

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności