2016-02-09

Przetarg na lokal użytkowy na terenie siedziby Spółki

Urbitor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na wynajem z dniem 01.03.2016 r. lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie siedziby spółki:

1.  Lokal użytkowy, powierzchni 73 m2, na parterze w budynku spółki, ul. Chrobrego 105/107 cena wywoławcza stawki czynszu 21zł/m2, wadium 1500 zł. W przetargu mogą wziąć udział jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne.

2.  Przedmiotem przetargu jest licytacja ceny czynszu najmu 1 m2 powierzchnia lokalu zgodnie z Regulaminem przetargów.

3.  Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2016 o godz. 12 w siedzibie Spółki ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu.

4.  Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Spółki najpóźniej do dnia oraz okazać się przed przetargiem aktualnym zaświadczeniem o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub aktualnym wyciągiem z rejestru (KRS) z uwidocznioną reprezentacją osoby prawnej, a także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i regulaminem przetargu.

5.  Spółka bez podania przyczyny może: do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

6.  Lokal użytkowy można oglądać w miejscu jego lokalizacji do dnia 15.02.2016 do godz. 11:45 .

7.  Regulamin przetargu – do wglądu w sekretariacie Spółki.

8.  Bliższych informacji można uzyskać pod tel.501 256 034

    

     Serdecznie Państwa zapraszamy

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności