Projekty UE

Informujemy, że klaster Toruńska Giełda przy Towarowej uzyskał wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie Strategii Działania i Rozwoju Klastra Toruńska Giełda przy Towarowej w zakresie działań promujących wspólną markę klastra”

Termin realizacji projektu: 01.04.2015-15.10.2015r.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 481 589,85 PLN

Uzyskane wsparcie: 409 351,37 PLN, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych

W tym:

  • Dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 347 948,66 PLN, co stanowi 85% kwoty wsparcia,

  • Współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie nie większej niż 61 402,71 PLN , co stanowi nie więcej niż 15% kwoty wsparcia

 

W ramach projektu zrealizowano działania promujące wspólną markę klastra.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa w ramach umowy o udzielenie wsparcia Nr UW/3.FPK/2014/02/07/00

 

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności