2015-04-23

Zapraszamy do złożenia ofert

Urbitor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na położenie asfaltu na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej. Toruń ul. Towarowa 10 . Przedmiotem zamówienia jest: naprawa cząstkowa nawierzchni dróg położonych na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej o łącznej powierzchni 850 m2 tj.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności