Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń
ul.Chrobrego 105/107

NIP 879-016-89-84

Sekretariat/Biuro Zarządu

tel. 690 906 300
www.urbitor.pl
sekretariat@urbitor.pl 

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

 

 

 

CENTRALA  TELEFONICZNA - 56 40 00 301

 

Prezes Zarządu - Wojciech Świtalski
w.switalski@urbitor.pl

 

Dyrektor ds. Organizacyjnych / Prokurent - Lidia Worek
tel. 500 118 158
l.worek@urbitor.pl

 

Główny Specjalista ds. Kadr - Małgorzata Kłobukowska
tel. 690 010 093

 

Specjalista ds. Płac - Anna Fryndt
tel. 690 010 024

 

Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju - Wojciech Klabun
tel. 517 105 890
w.klabun@urbitor.pl

 

Dyrektor ds. Sprzedażowych
Kierownik Działu Centrum Targowe - Roman Skibiński

tel. 56 612 02 67 / kom. 690 940 096
r.skibinski@urbitor.pl

 

Główna Księgowa - Bożena Grodecka
tel. 512 518 165
b.grodecka@urbitor.pl

 

Kierownik Działu Targowisk - Karol Maria Wojtasik
tel. 690 820 071
k.wojtasik@urbitor.pl

 

Kierownik Działu Giełdy - Marek Suryn
tel. 512 118 968
m.suryn@urbitor.pl

 

Parkingi - Andrzej Nowicki
tel. 668 469 414
a.nowicki@urbitor.pl

 

Kierownik Działu Usług Komunalnych - Jerzy Trzeciakowski
tel. 56 66 44 088 / kom. 500 118 184
j.trzeciakowski@urbitor.pl

 

Kierownik Działu Dworca Kolejowego - Adam Olender
tel. 501 259  034
a.olender@urbitor.pl

 

Kierownik Działu Technicznego - Krzysztof Buława
tel. 535 481 181
k.bulawa@urbitor.pl

 

Księgowość
ksiegowosc@urbitor.pl

 

Kasa 
a.adamska@urbitor.pl

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Jolanta Wolańska
j.wolanska@urbitor.pl

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności