2013-04-12

Obudź w sobie anioła ratownika - szkolenie

W najbliższą sobotę odbędzie się w siedzibie firmy szkolenie z pierwszej pomocy pod haslem "Obudź w sobie anioła ratownika". Początek ogodz.  9.00, planowane zakończenie ok. godz.  15.00. Uczestnicy otrzymają certyfikat i upominek. Dla pierwszych 2 osób spośród naszych dzierżawców szkolenie jest gratis.

Organizatorem szkolenia jest fundacja Forani, która działa od maja 2012 roku. Wszyscy zaangażowani ludzie w działania fundacji pracują społecznie. Fundacja wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób po wypadkach. Poza pomocą konkretnym osobom pomocą FF prowadzi działania edukacyjne w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy. " Każda osoba, która będzie posiadała wiedzę na ratowania życia może w przyszłości uratować czyjeś życie". Dla pierwszych 2 osób spośród naszych dzierżawców szkolenie jest gratis, dla pozostałych opłata wynosi 90 zł Kontakt z organizatorem tel. 501 500 055

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności