2013-01-11

Urbitor wspiera POLSKI ŚLAD

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 stycznia 2013 Urbitor Sp. z o.o. włączył się w program "Polski Ślad".

 

„Polski Ślad” jest godłem wyróżniającym przedsiębiorstwa zostawiające w polskiej gospodarce swój pozytywny ślad i budujące potencjał ekonomiczny naszego kraju. „Polski Ślad” mogą nosić firmy, które płacą w Polsce podatki i których zyski pozostają w dyspozycji polskich właścicieli.

Polski Ślad jest inicjatywą pokazującą szeroki wachlarz korzyści płynących z postaw patriotyzmu ekonomicznego wśród konsumentów i przedsiębiorców.

Program Polskiego Śladu polega na:

  • budowaniu sieci firm spełniających kryteria Polskiego Śladu i udostępnianiu im godła i innych narzędzi komunikacji z klientami oraz pozostałymi firmami zostawiającymi Polski Ślad
  • kampanii społecznej i edukacyjnej promującej postawy patriotyzmu ekonomicznego i świadomej konsumpcji

Więcej informacji znajdą państwo na stronie http://www.polskislad.pl.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności