2012-11-15

Zapraszamy na stronę TGT!

Zapraszamy Państwa na nową stronę internetową Toruńskiej Giełdy przy ul. Towarowej. Znajduj się na niej m.in. podstawowe informacje dotyczące największej giełdy towarowej w regionie, notowania produktów, wyszukiwarka handlujących, czy też informacje o bieżących promocjach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem http://www.gielda.torun.pl

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności