Historia

Urbitor Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją.


Do 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowo Budownictwa "Transbud – Toruń". 26 lutego 2009 roku nastąpiło przekształcenie podmiotu z przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

22 grudnia 2009 roku nastąpiła komunalizacja - nieodpłatne przeniesienie własności udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Toruń.

Od 1 stycznia 2011 roku nazwa "Transbud" została zamieniona na "Urbitor", zaś przedsiębiorstwo zostało sklasyfikowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach zmian zostały jej oddane w zarząd cmentarze komunalne w Toruniu, a także część Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

2012 roku w celu wsparcia rynków hurtowych została powołana marka "Toruńska Giełda przy Towarowej".

W dniu 20 lipca 2017 roku Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 608/17 w sprawie zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie Targi Toruńskie Sp. z o.o. przez Urbitor Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło 1 listopada 2017 roku.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności