2019-10-01

Sprzedaż miejsc handlowych przy CCK

Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Toruniu informuje, że od 15 października 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym ul. Grudziądzka 192/196 w Toruniu, uruchomiona będzie sprzedaż stanowisk handlowych na okres od 30 października 2019 r. do 1 listopada 2019 r. włącznie. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 oraz w soboty w godz. 800-1500. , kontakt telefoniczny pod numerami (56) 66-44-088 lub (56) 62-31-998.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności