Władze spółki

1.    Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

2.    Rada Nadzorcza:

Wiesław Czarnecki – Przewodniczący
Tomasz Sińczak – Z-ca Przewodniczącego
Joanna Górka – Sekretarz

3.    Zarząd Spółki:

Wojciech Świtalski – Prezes Zarządu

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności