2020-03-17

Ograniczenie handlu na Targowiskach Miejskich w Toruniu

Zarządzenia Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w sprawie czasowego ograniczenia handlu na Targowiskach Miejskich w Toruniu

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2020r. poz. 433) wprowadzone zostaje czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej na Targowisku Miejskim w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 35/37, oraz przy ul. Adama Mickiewicza 75, których przeważająca działalność polega na handlu:
➡ wyrobami tekstylnymi,
➡ wyrobami odzieżowymi,
➡ obuwiem i wyrobami skórzanymi,
➡ meblami i sprzętem oświetleniowym,
➡ sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
➡ artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
➡ prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
__________
Ograniczenie polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych rodzajów działalności. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.03.2020 r.
__________
Jednocześnie przypominamy o ogólnych zasadach i środkach bezpieczeństwa związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przestrzeganie tych zasad i stosowanie środków związanych z higieną na najwyższym możliwym poziomie jest w interesie wszystkich mieszkańców Torunia i Klientów oraz Obsługi (Najemców) Targowiska Miejskiego. Wszelkie informacje, m.in. związane z odgórnymi zarządzeniami dotyczącymi ograniczeń w handlu znajdziecie Państwo również na stronie miejskiej ⤵
https://www.torun.pl/koronawirus

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 56 66 94 301, fax 56 66 04 820

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności