2020-04-02

Zarządzenie Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. dotyczące rozliczeń z najemcami w czasie epidemii

Zarządzenie Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w sprawie ustalenia zasad odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania należności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy (oraz należności pobocznych związanych z przedmiotem umowy) za najem lokali użytkowych bądź powierzchni użytkowej w zasobach Urbitor Sp. z o.o.

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności