Władze Spółki

Władze Spółki:

1.    Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

2.    Rada Nadzorcza:

Wiesław Czarnecki – Przewodniczący
Wojciech Majszak – Z-ca Przewodniczącego
Kinga Ziółkowska – Sekretarz

3.    Zarząd Spółki:

Wojciech Świtalski – Prezes Zarządu

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl