Akty prawne

 1. Akt założycielski Spółkiz dnia 19 stycznia 2010 roku.
   
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000325890 – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.
   
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
   
 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Z 2002 roku, Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.).
   

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl