2013-04-12

Obudź w sobie anioła ratownika - szkolenie

W najbliższą sobotę odbędzie się w siedzibie firmy szkolenie z pierwszej pomocy pod haslem "Obudź w sobie anioła ratownika". Początek ogodz.  9.00, planowane zakończenie ok. godz.  15.00. Uczestnicy otrzymają certyfikat i upominek. Dla pierwszych 2 osób spośród naszych dzierżawców szkolenie jest gratis.

Organizatorem szkolenia jest fundacja Forani, która działa od maja 2012 roku. Wszyscy zaangażowani ludzie w działania fundacji pracują społecznie. Fundacja wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem osób po wypadkach. Poza pomocą konkretnym osobom pomocą FF prowadzi działania edukacyjne w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy. " Każda osoba, która będzie posiadała wiedzę na ratowania życia może w przyszłości uratować czyjeś życie". Dla pierwszych 2 osób spośród naszych dzierżawców szkolenie jest gratis, dla pozostałych opłata wynosi 90 zł Kontakt z organizatorem tel. 501 500 055

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl