2013-04-03

Nowości: Nekropolie w remoncie

Dwa stare toruńskie cmentarze doczekają się w tym roku częściowej renowacji.

Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, w dowód uznania toruńskich zasług w opiece nad miejscami pamięci, obiecała wesprzeć remont grobów ofiar Szmalcówki.

Dwie najstarsze toruńskie nekropolie komunalne czekają na kolejny etap prac renowacyjnych. Na Cmentarzu Garnizonowym trwa już wycinka obumarłych drzew.

- Zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków wycięte drzewa zostaną zastąpione świeżo posadzonymi - zapewnia Wojciech Świtalski, prezes opiekującej się nekropolią spółki Urbitor.

Zmiany, jakie w tym roku mają dotknąć zabytkowy cmentarz, nie ograniczają się naturalnie jedynie do ingerencji drwali. Magistrat wspólnie z Urbitorem przygotowują się do remontu starej cmentarnej bramy, a także ogrodzenia. Zarządca ma zamiar również kontynuować roboty przy renowacji kolejnych nagrobków.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku dziewiętnastowieczna nekropolia doczekała się między innymi tablic informacyjnych, tuż przed dniem Wszystkich Świętych na cmentarz wrócił również po renowacji stojący przed główną bramą wielki krzyż. Ochotnicy z toruńskiego Muzeum Historyczno-Wojskowego własnymi siłami uporządkowali natomiast mogiłę trzech aeronautów, którzy zginęli tragicznie w dwudziestoleciu międzywojennym.

W ubiegłym roku tablice informacyjne pojawiły się także na „Gapiaku”, jak się kiedyś nazywało w Toruniu Cmentarz Komunalny nr 2. Tym razem nekropolia może liczyć na więcej.

- Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, po wizytacji, jaką jej delegacja przeprowadziła w Toruniu, obiecała nam 25 tysięcy złotych na renowację grobów ofiar Szmalcówki - mówi Szczepan Burak, dyrektor magistrackiego Wydziału Środowiska i Zieleni.

Dotację miasto ma otrzymać w dowód uznania za opiekę nad miejscami pamięci. Mogile położonej niedaleko cmentarnej bramy przy ulicy Grudziądzkiej dotacja i renowacja na pewno bardzo się przydadzą.

Szymon Spandowski

tekst i foto: www.nowosci.com.pl

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl