2015-04-23

Zapraszamy do złożenia ofert

Urbitor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na położenie asfaltu na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej. Toruń ul. Towarowa 10 . Przedmiotem zamówienia jest: naprawa cząstkowa nawierzchni dróg położonych na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej o łącznej powierzchni 850 m2 tj.

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl