2018-12-19

Konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu- etap pierwszy

Podczas prac prowadzonych w ramach zadania pn. "Konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu- etap pierwszy", realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Miasta Torunia, wykonano inwentaryzację kwater, usunięto roślinność zagrażającą nagrobkom, uczytelniono napisy oraz przeprowadzono renowacjęi konserwację elementów nagrobków, a także wykonano aplikację mobilną.

Wartość zadania wynosi 65.000 zł: 40.000 zł stanowi dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury, 25.000 zł stanowi wkład Gminy Miasta Torunia.

Urbitor Sp. z o.o.
87-100 Toruń,ul.Chrobrego 105/107
tel./fax 056 66 04 820
tel. 056 66 94 301
e-mail: sekretariat@urbitor.pl