Parkingi

Zarządzamy płatnymi niestrzeżonymi parkingami w Toruniu.

  • parking płatny niestrzeżony ul. Szosa Chełmińska 25 - 94 miejsca
  • parking płatny niestrzeżony ul. Szosa Chełmińska 29 - 45 miejsc
  • parking płatny podziemny, niestrzeżony monitorowany ul. Poniatowskiego 11 - 44 miejsca
  • parking podziemno - naziemny płatny, niestrzeżony dozorowany Plac św. Katarzyny 15 - 287 miejsc w tym 172 miejsca w części podziemnej
  • parking płatny niestrzeżony, dozorowany ul. Dominikańska 7 - 50 miejsc
  • parking płatny przy Urzędzie Miasta ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 - 90 miejsc
  • parking płatny niestrzeżony ul. Młodzieżowa 30 - 63 miejsca

 

 

Dane kontaktowe:

BIURO OBSŁUGI PARKINGÓW

ul. Szosa Chełmińska 27

tel. 692 371 615

k.kaminska@urbitor.pl

 

Parking Katarzyny -  tel. 728 498 304

Parking Dominikańska -  tel. 662 142 809

Kontakt

URBITOR Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Chrobrego 105/107

Centrala Telefoniczna
56 40 00 301

Sekretariat/Biuro Zarządu
tel. 690 906 300

sekretariat@urbitor.pl

www.urbitor.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego
nr 41 1130 1075 0002 6145 7320 0001

NIP 879-016-89-84 REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Firma

Obszary działalności