Zamówienia Publiczne

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

  Utworzono: 24.05.2024

  Edytowano: 04.06.2024

  Utworzył: JG

 • Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe kolumbarium CCK maj 2024
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dla części I i II
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - PZT
   Pobierz
  • Załącznik nr 3 - Projekt budowlany Kolumbarium
   Pobierz
  • Załącznik nr 4 Przedmiar robót cz1
   Pobierz
  • Załącznik nr 4a Przedmiar robót cz2
   Pobierz
  • Załącznik nr 5- Przekroje, rzuty i opis
   Pobierz

  Utworzono: 07.05.2024

  Edytowano: 07.05.2024

  Utworzył: JG

 • DS/ZP02/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 16.04.2024

  Edytowano: 16.04.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Dokonanie nasady 21 klonów zwyczajnych na terenie Cmentarzy Komunalnych w Toruniu

  Utworzono: 02.04.2024

  Edytowano: 02.04.2024

  Utworzył: JG

 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gasronomiczną w budynku Centrum Targowego PARK przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu

  Utworzono: 27.03.2024

  Edytowano: 28.03.2024

  Utworzył: JG

 • DS/ZP01/2024 Świadczenie usług pracowniczych dla realizacji określonych zadań dla Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 18.03.2024

  Edytowano: 18.03.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Wymiana uszkodzonych poręczy gumowych 2 szt. Schody ruchome numer fab./rok budowy:D-285/2015 – Dworzec PKP Toruń Główny

  Utworzono: 24.02.2024

  Edytowano: 24.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Naprawa dźwigu elektrycznego (windy) na Dworcu PKP Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Opis techniczny dźwigu elektrycznego
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 23.01.2024

  Edytowano: 14.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Zabudowa śmietnika na Dworcu Kolejowym Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   Pobierz

  Utworzono: 23.01.2024

  Edytowano: 14.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 27.11.2023

  Edytowano: 27.11.2023

  Utworzył: JG

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni na Dworcu Kolejowym Toruń Główny

  Utworzono: 27.11.2023

  Edytowano: 27.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP08/2023 Dostawa namiotu i rzutnika sferycznego do Toruń Space Labs

  Utworzono: 23.11.2023

  Edytowano: 23.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz - Załącznik do ZO
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu
   Pobierz

  Utworzono: 23.11.2023

  Edytowano: 23.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe -Obsługa techniczna 139 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do ZO
   Pobierz
  • Wykaz wiat - Załącznik nr 2 do ZO
   Pobierz
  • Projekt umowy - Załącznik nr 3 do ZO
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 22.11.2023

  Edytowano: 22.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Inspekcja i Konserwacja Prewencyjna – Dworzec PKP Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz - Załącznik do ZO
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 22.11.2023

  Edytowano: 22.11.2023

  Utworzył: JG

 • Przetarg ustny na dzierżawę miejsc na sprzedaż choinek na targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

  Utworzono: 21.11.2023

  Edytowano: 21.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP12/2023 Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu

  Utworzono: 09.11.2023

  Edytowano: 09.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Tankowanie bezgotówkowe paliw płynnych
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 09.11.2023

  Edytowano: 09.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP11/2023 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, wraz z finansowaniem w formie leasingu

  Utworzono: 08.11.2023

  Edytowano: 08.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP10/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 27.10.2023

  Edytowano: 27.10.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Naprawa schodów ruchomych na Dworcu Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO- Formularz
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 02.10.2023

  Edytowano: 02.10.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) na rzecz Urbitor Sp. z o. o w 2024 roku
  • Zapytanie ofertowe - obsługa BHP
   Pobierz
  • Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Wyjaśnienie nr 1
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   Pobierz

  Utworzono: 18.09.2023

  Edytowano: 18.09.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192

  Utworzono: 18.09.2023

  Edytowano: 18.09.2023

  Utworzył: JG

 • Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs (znak postępowania DS/ZP05/2023)

  Utworzono: 07.09.2023

  Edytowano: 07.09.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP05/2023 Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

  Utworzono: 05.09.2023

  Edytowano: 05.08.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP06/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 23.08.2023

  Edytowano: 23.08.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

  Utworzono: 21.08.2023

  Edytowano: 21.08.2023

  Utworzył:

 • DS/ZP07/2023 Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach Projektu pn. „Toruń Space Labs”

  Utworzono: 09.07.2023

  Edytowano: 09.07.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP04/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 24.04.2023

  Edytowano: 24.04.2023

  Utworzył:

 • DS/ZP03/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 20.04.2023

  Edytowano: 20.04.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP02/2023 Dostawa mebli i powiązanego wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

  Utworzono: 19.04.2023

  Edytowano: 19.04.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe -Dostawa, montaż, serwis oraz demontaż namiotów z podłogami na 4 dni Jarmarku Hanzeatyckiego organizowanego przez Zamawiającego w dniach 22-25.06.2023r. w Toruniu

  Utworzono: 12.04.2023

  Edytowano: 12.04.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 21.02.2023

  Edytowano: 21.02.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP01/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 03.01.2023

  Edytowano: 03.01.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP09/2022 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW URBITOR SP. Z O.O.

  Utworzono: 13.12.2022

  Edytowano: 13.12.2022

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 21.11.2022

  Edytowano: 21.11.2022

  Utworzył: JG

 • DS/ZP07/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 04.11.2022

  Edytowano: 04.11.2022

  Utworzył: JG

 • DS/ZP06/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 04.11.2022

  Edytowano: 04.04.2024

  Utworzył: JG

 • DS/ZP04/2022 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego samochodu dostawczego z instalacją CNG, wraz z finansowaniem w formie leasingu

  Utworzono: 02.11.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • DS/ZP05/2022 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Toruń Space Labs”

  Utworzono: 31.08.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz ofertowy - załącznik nr 1
   Pobierz
  • Projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 2
   Pobierz
  • Projekt budowlany - załącznik nr 3
   Pobierz
  • Przedmiar robót załącznik nr 4
   Pobierz

  Utworzono: 22.08.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie CCK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
   Pobierz
  • Wyjasnienie__nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz ofertowy - załącznik nr 1
   Pobierz
  • Projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 2
   Pobierz
  • Projekt budowlany - załącznik nr 3
   Pobierz
  • Przedmiar robót cz. I - załącznik nr 4
   Pobierz
  • Przedmiar robót cz. II - załącznik nr 4a
   Pobierz
  • Przekroje, rzuty i opis uszczegóławiający - załącznik nr 5
   Pobierz
  • Przekroje, rzuty i opis uszczegóławiający - załącznik nr 5
   Pobierz
  • Przekroje, rzuty i opis uszczegóławiający - załącznik nr 5
   Pobierz

  Utworzono: 10.08.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • DS/ZP03/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 29.07.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa elektryczna obiektów spółki wraz z pełnieniem funkcji pogotowia elektrycznego

  Utworzono: 22.07.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JW

 • Zapytanie ofertowe- wycinka drzew
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Wycinka)
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Wycinka)_zalacznik_02
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Wycinka)_zalacznik_04
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Wycinka)_zalacznik_03
   Pobierz
  • Decyzja
   Pobierz
  • Mapa
   Pobierz
  • Protokół wycinki drzew
   Pobierz

  Utworzono: 11.05.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe- rozbiórki
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Rozbiorka)
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Rozbiorka)_zalacznik_02
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Rozbiorka)_zalacznik_03
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ofertowe_(Rozbiorka)_zalacznik_04
   Pobierz
  • Zgloszenie_rozbiorki-hala
   Pobierz
  • Pozwolenie-rozbiorka
   Pobierz
  • Protokol_rozbiorki
   Pobierz

  Utworzono: 11.05.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Przebudowa stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla samochodów osobowych

  Utworzono: 28.04.2022

  Edytowano:

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o. o.
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 17.04.2022

  Edytowano: 17.04.2022

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe ws. udzielenia Spółce kredytów: obrotowych oraz inwestycyjnego

  Utworzono: 30.03.2022

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Przebudowa stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla samochodów osobowych
  • Informacja o unieważnieniu postępowania
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 Przedmiar robót
   Pobierz
  • Załącznik nr 3 Projekt
   Pobierz

  Utworzono: 07.03.2022

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Przebudowa stanowiska dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla samochodów osobowych
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
   Pobierz
  • Załącznik nr 3 - Projekt
   Pobierz
  • Unieważnienie postępowania
   Pobierz

  Utworzono: 16.02.2022

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego.
  • Obsluga_Dworca_-_Zapytanie_ofertowe_2022
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz
  • Formularz__Ofertowy_-_Obsluga_Dworca_na_2022
   Pobierz

  Utworzono: 16.12.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji) i kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy terenu położonego w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 10, 12 stano
  • Zapytanie_ofertowe_-_parking
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 27.10.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP05/2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Link do strony prowadzonego postępowania
   Przejdź

  Utworzono: 13.10.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP04/2021 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 09.09.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Toruń Space Labs: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych
  • Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -
   Pobierz
  • Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -
   Przejdź
  • Projekt budowlany w wersji elektronicznej
   Przejdź
  • Wydłużenie terminu składania ofert
   Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi 03.11.2021
   Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi 05.11.2021
   Pobierz
  • Pytania i odpowiedzi 19.11.2021
   Pobierz
  • Protokół z otwarcia ofert
   Pobierz

  Utworzono: 07.09.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP03/2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 31.08.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Najem długoterminowy, montaż i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi parkingu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,10,12 w Toruniu wraz z obsługą finansow
  • Zapytanie_ofertowe-_system_parkingowy_
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy
   Pobierz
  • Wyjasnienie_nr_1
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
   Pobierz
  • Informacja_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 02.06.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w Toruniu przy ul. B. Chrobrego 105/107
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe_-_remont_nawierzchni_na_TGT
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_nawierzchnia_TGT
   Pobierz

  Utworzono: 07.05.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe ws. usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w projekcie TSL

  Utworzono: 05.05.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ws. szacowania wartości wykonania dokumentacji wykonawczej oraz budowy kompleksu budynków w projekcie TSL
  • Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia
   Pobierz
  • Informacje o planowanej inwestycji
   Pobierz
  • Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Dokumentacja budowlana: Sanitarna
   Pobierz
  • Dokumentacja budowlana: Elektryczna
   Pobierz
  • Dokumentacja budowlana: Konstrukcja
   Pobierz
  • Dokumentacja budowlana: Architektura
   Pobierz

  Utworzono: 15.04.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe ws. udzielenia Spółce kredytów: obrotowych oraz inwestycyjnego
  • Urbitor_-_Zapytanie_ws._kredytu_kor_14.04.2021
   Pobierz
  • zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-kredyt
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_21.04.2021
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_20_kwietnia_2021_roku
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_19_kwietnia_2021_roku
   Pobierz
  • RZiS_2020-WSTEPNY
   Pobierz
  • BILANS_2020-WSTEPNY
   Pobierz
  • RZiS_2019
   Pobierz
  • BILANS_2019
   Pobierz

  Utworzono: 14.04.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zamówienie ws. szacowania wartości usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w projekcie TSL

  Utworzono: 09.04.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zamówienie ws. szacowania wartości usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w projekcie TSL
  • Urbitor_-_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_-_Szacowanie_(Inspektor_Nadzoru)
   Pobierz
  • Urbitor_-_Zapytanie_ws._szacowania_(Inspektor_Nadzoru)_(5)
   Pobierz
  • OT - branĺa sanitarna
   Pobierz
  • 17_s wentylacja II dach
   Pobierz
  • 2_s_Ks_parter
   Pobierz
  • 12_s_CO,CT_dach
   Pobierz
  • 14_s wentylacja I pietro
   Pobierz
  • 7_s_CWU_pi�tro 1
   Pobierz
  • 9_s_CO,CT_parter
   Pobierz
  • 6_s_CWU_parter
   Pobierz
  • 11_s_CO,CT_pietro 2
   Pobierz
  • 8_s_CWU_pietro 2
   Pobierz
  • 15_s wentylacja II pietro
   Pobierz
  • 373_LIVE.EUR_TO_2020_1_1
   Pobierz
  • 3_s_Ks_pietro 1
   Pobierz
  • 13_s wentylacja parter
   Pobierz
  • 5_s_Ks_dach
   Pobierz
  • 10_s_CO,CT_pietro 1
   Pobierz
  • 4_s_Ks_pietro 2
   Pobierz
  • 16_s wentylacja dach
   Pobierz
  • Opis do projekt PB instalacje sanitarne
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut Dachu
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut I Pi©tro
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut I Pi©tro (1)
   Pobierz
  • OPIS TECH.
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut II Pi©tro (1)
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut Dachu - Pom. Techniczne (1)
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut Przyziemia (1)
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut Przyziemia
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut Dachu - Pom. Techniczne
   Pobierz
  • Toruš Space Labs - Projekt gąĘwny v4 - Rzut II Pi©tro
   Pobierz
  • Obliczenia konstrukcji parteru
   Pobierz
  • Obliczenia konstrukcji II pi�tra
   Pobierz
  • Obliczenia konstrukcji I pi�tra
   Pobierz
  • Zestawienie obci•ĺen stropĘw
   Pobierz
  • Opis techniczny konstrukcji Space Labs
   Pobierz
  • óciany, filary ėcienne, rdzenie scian
   Pobierz
  • Podci•gi nadproĺa sąupy ąawy stopy
   Pobierz
  • Poz. 14 Schody
   Pobierz
  • Obliczenia konstrukcji III pi�tra
   Pobierz
  • Obci•ĺenia ėcian, podci•gĘw, ąaw, sąupĘw i sto fundamentowych
   Pobierz
  • TSL - Rzut 1 pi�tro
   Pobierz
  • TSL - Rzut przyziemia
   Pobierz
  • TSL - Rzut Dachu Pom. Techniczne
   Pobierz
  • TSL - PrzekrĘj C-C
   Pobierz
  • TSL - PrzekrĘj A-A
   Pobierz
  • TSL - Elewacje
   Pobierz
  • TSL - Opis techniczny + OT PZT
   Pobierz
  • TSL - PrzekrĘj B-B
   Pobierz
  • TSL-Rzut-dach
   Pobierz
  • TSL - Rzut 2 pi�tro
   Pobierz

  Utworzono: 19.03.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe ws. udzielenia Spółce kredytów: inwestycyjnego oraz obrotowego

  Utworzono: 19.03.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie przeglądu technicznego, instalacji elektrycznej, pomiarów elektrycznych i niezbędnych napraw 148 wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi
  • Zapytanie_ofertowe_-_wiaty
   Pobierz
  • Wyjasnienie_nr_1_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz
  • Formularz_-_wiaty
   Pobierz
  • Wykaz_wiat_-_zalacznik_nr_2
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 12.02.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP01/2021 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW „URBITOR SP. Z O.O.”

  Utworzono: 27.01.2021

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP07/2020 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 10.12.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP06/2020 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.12.2020 r.
   Pobierz
  • Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020 r.
   Pobierz
  • SIWZ
   Pobierz
  • Załączniki SIWZ
   Pobierz

  Utworzono: 25.11.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – Usługa ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Uniewaznienie_postepowania_
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert_29.10.2020r.
   Pobierz
  • Ochrona-_ogloszenie_o_usludze_spolecznej
   Pobierz
  • Wyjasnienia_nr_1_do_tresci_Ogloszenia
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_do_Ogloszenia
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2-5_do_Ogloszenia_Ochrona
   Pobierz
  • zalacznik_nr_6_do_Ogloszenie_Ochrona
   Pobierz

  Utworzono: 19.10.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP03/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ URBITOR SP. Z O.O.
  • Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nr_510223016_
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_gaz
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert-_gaz
   Pobierz
  • Ogloszenie_nr_585382-_dostawa_gazu
   Pobierz
  • Ogloszenie_nr_540178900_o_zmianie_ogloszenia
   Pobierz
  • SIWZ
   Pobierz
  • SIWZ po zmianach
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_
   Pobierz
  • Zalaczniki_1-7_do_SIWZ_po_zmianach
   Pobierz
  • Zalaczniki_1-7_do_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ
   Pobierz

  Utworzono: 16.09.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP04/2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW DWORCA GŁÓWNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ URBITOR SP. Z O.O.
  • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa prądu
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-prad_2020
   Pobierz
  • Zestawienie złożonych ofert
   Pobierz
  • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.09.2020 r.
   Pobierz
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz
  • SIWZ
   Pobierz
  • Załączniki do SIWZ
   Pobierz

  Utworzono: 16.09.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Przygotowanie modelu finansowego
  • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
   Pobierz
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Arkusz analizy finansowej
   Pobierz
  • Wytyczne_w_zakresie_zagadnien_zwiazanych_z_przygotowaniem_projektow
   Pobierz

  Utworzono: 12.06.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Przygotowanie modelu finansowego 2

  Utworzono: 12.06.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wybór Operatora w ramach projektu „Toruń Space Labs”

  Utworzono: 07.05.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe – Opracowanie dokumentacji projektowej TSL
  • Zapytane ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
   Pobierz
  • Projekt umowy
   Pobierz
  • Wykaz zmian
   Pobierz
  • Wydłużenie terminu składania ofert
   Pobierz
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 15.04.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem wolnych powierzchni komercyjnych na dworcu kolejowym Toruń Główny

  Utworzono: 25.03.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP02/2020 Wykonanie usługi odbioru odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. o.o.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Wykonanie usługi odbioru odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
   Pobierz
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
   Pobierz

  Utworzono: 28.01.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP01/2020 Wykonanie usługi odbioru odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_502970_-_odbior_odpadow_stalych
   Pobierz
  • SIWZ_-_odbior_odpadow_stalych_2020
   Pobierz
  • Zalaczniki_nr_1-6_-_Odbior_odpadow_stalych
   Pobierz

  Utworzono: 16.01.2020

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP05/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – Usługa ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • zalacznik_nr_6_Ogloszenie_o_zamowieniu_na_usluge_spoleczna
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2-5_do_Ogloszenia_Ochrona
   Pobierz
  • Ochrona-_ogloszenie_o_zamowieniu_na_usluge_spoleczna
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_ochrona_2019
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 28.10.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP04/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW DWORCA GŁÓWNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ URBITOR SP. Z O.O.
  • Ogloszenie_nr_510255241_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-prad_2019
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert-_prad_2019
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zamowieniu-_dostawa_pradu
   Pobierz
  • SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA-_dostawa_pradu
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_do_SIWZ
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2_do_SIWZ
   Pobierz
  • zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Formularz
   Pobierz
  • zalacznik_nr_4_Wykluczenie_--dostawa_pradu
   Pobierz
  • zalacznik_nr_5_Spelnianie_warunkow-dostawa_pradu
   Pobierz
  • zalacznik_nr_6_Grupa_Kapitalowa-_dostawa_pradu
   Pobierz
  • zalacznik_nr_7_Pelnomocnictwo-dostawa_pradu
   Pobierz

  Utworzono: 24.10.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP03/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ URBITOR SP. Z O.O.
  • zalacznik_nr_7_Pelnomocnictwo
   Pobierz
  • zalacznik_nr_6_Grupa_Kapitalowa
   Pobierz
  • zalacznik_nr_5_Spelnianie_warunkow
   Pobierz
  • zalacznik_nr_4_Wykluczenie
   Pobierz
  • zalacznik_nr__3_Fomularz
   Pobierz
  • zalacznik_nr_2_Istotne_postanowieni_umowy
   Pobierz
  • zalacznik_nr_1__Lista_obiektow
   Pobierz
  • SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA-_dostawa_gazu
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zamowienie-_dostawa_gazu
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_dn._28.10.2019r.
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert_-gaz_2019
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_gaz_2019
   Pobierz
  • Ogloszenie_nr_510255212_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 24.10.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem wolnych powierzchni komercyjnych na dworcu kolejowym Toruń Główny
  • Zarzadzenie_26_2019_najem_biura_30.10.2019
   Pobierz

  Utworzono: 23.10.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Nieograniczony nabór ofert na najem wolnych powierzchni warsztatowych

  Utworzono: 20.09.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku „D” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu
  • Zarzadzenie_22_2019_przetarg_na_powierzchnie_biurowe_na_dworcu_2019-09-30
   Pobierz
  • Protokol_-_przetarg_ustny_dotyczacy_wolnych_powierzchni_komercyjnych_na_Dworcu_Kolejowym_Torun_Glowny
   Pobierz

  Utworzono: 16.09.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP02/2019 Wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą Toruń SPACE LABS
  • Ogloszenie_Space_Labs
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_
   Pobierz
  • zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofery-_space_labs
   Pobierz
  • Protokol_otwarcia_ofert
   Pobierz
  • TSL-SIWZ_2019-03
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_2019_-_03a
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_2019_-_02
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_2019_-_01a
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_2019_-_01
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_dnia_25.09.2019
   Pobierz
  • Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ_z_dnia_25.09.2019
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_13_-_PFU_TSL_-_Tabela_urzadzen_wyposazenia
   Pobierz

  Utworzono: 29.08.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na Targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

  Utworzono: 29.08.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg pisemny nieograniczony na najem powierzchni handlowych podczas Bella Skyway Festival 2019
  • Zarzadzenie_nr_17_Prezesa_Urbitor
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_Lokalizacje_dostepnych_stoisk_handlowych_Skyway_19
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2_Bella_Skyway_2019
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_3_Bella_Skyway_2019
   Pobierz

  Utworzono: 13.08.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Ogłoszenie o licytacji miejsc handlowych na Bella Skyway Festival 2019
  • Zarzadzenie_nr_15_Prezesa_Urbitor_
   Pobierz
  • Regulamin_dzialalnosci_stref__handlowych_zal_2
   Pobierz
  • Lokalizacje_stoisk_zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_najmu_powierzchni
   Pobierz
  • Regulamin_Najmu_Powierzchni_Handlowych_Skyway_2019
   Pobierz

  Utworzono: 07.08.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- remont odwodnienia na płycie parkingu
  • Formularz_ofertowy_-_Parking_Sw._katarzyny
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe-_Parking
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert-_parking
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_parling
   Pobierz

  Utworzono: 16.07.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Ochrona Dworca
  • Zapytanie_ofertowe-_ochrona
   Pobierz
  • Formularz__Ofertowy_-_ochrona
   Pobierz
  • ISTOTNE_DLA_STRON_POSTANOWIENIA_UMOWY_-_ZALACZNIK_NR_2
   Pobierz
  • Wyjasnienia_nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego_-ochrona (1)
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniej_oferty
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 05.07.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku „D” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu

  Utworzono: 26.06.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku – parking
  • Zapytanie o cenę - parking
   Pobierz

  Utworzono: 10.06.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku- ochrona
  • Zapytanie_o_cene_-_ochrona
   Pobierz
  • Wyjasnienie_tresci_nr_1_zaoytania_o_cene-ochrona
   Pobierz
  • Wyjasnienie_nr_2_do_tresci_zapytania_o_cene-_ochrona
   Pobierz

  Utworzono: 23.05.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe-Zaprojektowanie i montaż urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją
  • Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_-_wentylacja
   Pobierz
  • Zaytanie_ofertowe-_wentylacja
   Pobierz
  • wentylacja_zalaczniki_1-7
   Pobierz
  • Formularz_zalacznik_nr_8_wentylacja
   Pobierz

  Utworzono: 06.03.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Dostawa i montaż klimatyzatorów
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_Dostawa_i_montaz_klimatyzatorow
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborzez_najkorzystniejszej_oferty-_klimatyzacja
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe-_klimatyzatory
   Pobierz
  • Zalaczniki_nr_1-7_klimatyzacja
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_8_fomularz_ofertowy_klimatyzatory
   Pobierz

  Utworzono: 06.03.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Wykonanie chodnika
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_Wykonanie_chodnika
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_chodnik
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe_-_chodnik
   Pobierz
  • Chelminska27-Chodnik-OPIS_zalacznik_nr_1
   Pobierz
  • zalaczniki_nr_2-5
   Pobierz
  • Formularz_ofertowy
   Pobierz

  Utworzono: 01.03.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Dostawa wykładzin i paneli podłogowych
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_Dostawa_wykladzin_i_paneli_wraz_z_montazem
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_wykladziny
   Pobierz
  • Opis przedmiotu zamówienia- po zmianach
   Pobierz
  • Formularz_ofertowy_-panele_i_wykladziny
   Pobierz
  • Zmiana_terminu_skladania_ofert_-_wykladziny_i_panele
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe_po_zmianach
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe-_wykladzina
   Pobierz
  • Specyfikacja do zamówienia- załącznik nr 1
   Pobierz

  Utworzono: 28.02.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Wykonanie i dostarczenie wraz z montażem 12 sztuk drzwi
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz
  • Poprawiona specyfikacja zamówienia
   Pobierz
  • Wyjaśnienie nr 1 treści zapytania ofertowego
   Pobierz
  • Specyfikacja zamówienia
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe- Wykonanie i dostarczenie wraz z montażem 12 sztuk drzwi
   Pobierz
  • Formularz_ofertowy
   Pobierz

  Utworzono: 25.02.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP01/2019 Wykonanie usługi odbioru odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Ogloszenie_nr_510029980
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_odbior_odpadow_stalych
   Pobierz
  • Informacja_z_otwarcia_ofert_30.01.2019r.
   Pobierz
  • SIWZ_-_odbior_odpadow_stalych_2019
   Pobierz
  • Zalaczniki_nr_1-6_-_Odbior_odpadow_stalych
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zamowieniu_-_Wykonanie_uslugi_odbioru_odpadow_stalych_z_terenow_zarzadzanych_przez_Urbitor_Sp._z_o.o.
   Pobierz

  Utworzono: 22.01.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Najem wolnych powierzchni komercyjnych

  Utworzono: 18.01.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Najem wolnych powierzchni komercyjnych
  • Protokół z przetargu 31.01.2019
   Pobierz

  Utworzono: 18.01.2019

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP06/2018 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Urbitor Sp. z o.o.
  • Ogloszenie_o_zamowieniu-_Ubezpieczenie
   Pobierz
  • SIWZ-_Ubezpieczenie_pdf
   Pobierz
  • SIWZ-_Ubezpieczenie
   Pobierz
  • Modyfikacja_tresci_SIWZ-_zmian_terminu_skladania_ofert
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_dn._28.12.2018
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_dn._31.12.2018
   Pobierz
  • Informacja_z_otwarcia_ofert_-_ubezpieczenie
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ubezpieczenie
   Pobierz
  • Ogloszenie_nr_510017728_o_udzieleniu_zamowienia
   Pobierz

  Utworzono: 17.12.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie ofertowe- Wynajem długoterminowy samochodu osobowego

  Utworzono: 11.12.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP05/2018 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.
  • Ogloszenie_o_zamowieniu
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-_prad
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania_cz._2
   Pobierz
  • zalacznik_nr_7_Pelnomocnictwo (1)
   Pobierz
  • zalacznik_nr_7_Pelnomocnictwo
   Pobierz
  • zalacznik_nr_6_Grupa_Kapitalowa
   Pobierz
  • zalacznik_nr_5_Spelnianie_warunkow
   Pobierz
  • zalacznik_nr_4_Wykluczenie
   Pobierz
  • zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Formularz (1)
   Pobierz
  • zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Formularz
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2_do_SIWZ
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_1_do_SIWZ
   Pobierz
  • SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert (1)
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_prad (1)
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_prad
   Pobierz

  Utworzono: 18.10.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP04/2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.
  • zalacznik_nr_7_Pelnomocnictwo
   Pobierz
  • zalacznik_nr_6_Grupa_Kapitalowa
   Pobierz
  • zalacznik_nr_5_Spelnianie_warunkow
   Pobierz
  • zalacznik_nr_4_Wykluczenie
   Pobierz
  • zalacznik_nr__3_Fomularz
   Pobierz
  • zalacznik_nr_2_Istotne_postanowieni_umowy
   Pobierz
  • zalacznik_nr_1__Lista_obiektow
   Pobierz
  • SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_zamowieniu
   Pobierz
  • Informacja_o_zmianie_ogloszenia
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (1)
   Pobierz
  • Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-_gaz
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofertyac
   Pobierz
  • Zestawienie_zlozonych_ofert-_gaz.docx
   Pobierz
  • Odpowiedzi_na_pytania_cz._2
   Pobierz

  Utworzono: 17.10.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wykonanie i zamontowanie 24 sztuk zabudów szczytów wiat handlowych
  • Zapytanie_ofertowe-szczyty_wiat
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofert-_szczyty_wiat
   Pobierz
  • Załącznik 1
   Pobierz
  • Zalacznik_nr_2-_Formularz_ofertowy_szczyty_wiat
   Pobierz

  Utworzono: 04.10.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku- zabudowa szczytów wiat handlowych
  • Zapytanie_o_cene_w_celu_rozeznania_rynku
   Pobierz
  • Załącznik 1
   Pobierz

  Utworzono: 28.09.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku- monitoring
  • Zapytanie_o_cene_w_celu_rozeznania_rynku-monitoring
   Pobierz
  • Centrum_Hurtowe_ul._Grudziadzka_163_a
   Pobierz
  • Torunska_Gielda_przy_Towarowej_(TGT)
   Pobierz
  • Targowisko_Miejskie,_ul._Mickiewicza_75
   Pobierz
  • Targowisko_Miejskie_Szosa_Chelminska
   Pobierz
  • CCK_ul._Grudziadzka_192
   Pobierz

  Utworzono: 27.09.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wykonanie i dostarczenie 40 słupów reklamowych
  • zapytanie_ofertowe-_slupy_reklamowe_2
   Pobierz
  • Wyjasnienie_nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego-_wykonanie_i_dostarczenie_40__slupow_reklamowych
   Pobierz
  • slupy_ogloszeniowe-_formularz_ofertowy
   Pobierz
  • Informacja_o_wyborze_oferty
   Pobierz

  Utworzono: 17.07.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert- cząstkowa naprawa nawierzchni dróg na terenie Toruńskiej Giełdy
  • Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-_Czastkowa_naprawa_nawierzchni_drog_na_terenie_Torunskiej_Gieldy_
   Pobierz

  Utworzono: 29.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia – system parkingowy przy ul. Szosa Chełmińska 29.
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_system_parkingowy_ul._Szosa_Chelminska_29
   Pobierz

  Utworzono: 27.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Cząstkowa naprawa nawierzchni dróg na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w Toruniu przy ul. B. Chrobrego 105/107.
  • Formularz_ofertowy_-_naprawa_nawierzchni_na_TGT
   Pobierz
  • Zapytanie_ofertowe_dot._naprawy_nawierzchni_na_TGT
   Pobierz

  Utworzono: 19.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku – słupy reklamowe
  • Zapytanie_o_cene_w_celu_rozeznania_rynku
   Pobierz

  Utworzono: 18.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia – zakup i dostawa samochodu osobowego
  • Zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia-_zakup_i_dostawa_samochodu_osobowego
   Pobierz

  Utworzono: 15.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 06.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zmiana terminu składania ofert- zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi parkingu przy ul. Szosa Chełmińska 29 w Toruniu
  • Zmiana_terminu_skladania_ofert
   Pobierz

  Utworzono: 01.06.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie nr 2 do treści zapytania ofertowego – zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi parkingu przy ul. Szosa Chełmińska 29 w Toruniu
  • Wyjasnienie_nr_2_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 30.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie nr 1 do treści zapytania ofertowego – zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi parkingu przy ul. Szosa Chełmińska 29 w Toruniu
  • Wyjasnienie__nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 29.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zakup i montaż systemu elektronicznej obsługi parkingu
  • Zapytanie_ofertowe_-_Zakup_i_montaz_systemu_elektronicznej_obslugi_parkingu_przy_ul._Szosa_Chelminska_29
   Pobierz
  • Wyjasnienie__nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz
  • Wyjasnienie__nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego (1)
   Pobierz
  • Parking_ul._Szosa_Chelminska_29_w_Toruniu
   Pobierz
  • Wyjasnienie_nr_2_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 25.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Informacja_o_wyborze_oferty
   Pobierz

  Utworzono: 22.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie nr 3 do treści zapytania ofertowego
  • Wyjasnienie_nr_3_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 18.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie nr 2 do treści zapytania ofertowego.
  • Wyjasnienie_nr_2_do_tresci_zapytania_ofertowego
   Pobierz

  Utworzono: 18.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie nr 1 do treści zapytania ofertowego.
  • Wyjasnienie_nr_1_do_tresci_zapytania_ofertowego. (1)
   Pobierz

  Utworzono: 17.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego.
  • Zapytanie_ofertowe_zakup_oraz_dostawa_samochodu_osobowego_wraz_z_finansowaniem_w_formie_leasingu_operacyjnego.
   Pobierz
  • Formularz_ofertowy.
   Pobierz

  Utworzono: 11.05.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Zaprojektowanie i wykonanie kompleksu obiektów na potrzeby projektu pod nazwą Toruń Space Labs – DS/ZP03/2018.
  • TSL_-_Istotne_postanowienia_Umowy.
   Pobierz
  • TSL_-_Formularz_oferty.
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_01a_3.0-_Formularz_Oferty
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_01
   Pobierz
  • Zmiana_Nr_1_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana_Nr_2_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana_Nr_3_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana__Nr_4_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana__Nr_5_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana__Nr_6_tresci_SIWZ
   Pobierz
  • Zmiana__Nr_6_tresci_SIWZ_(zalacznik)
   Pobierz
  • TSL_-_SIWZ_01_3.0-_Instrukcja_dla_Wykonawcow
   Pobierz
  • Wyjasnienia__tresci_SIWZ_24.01.2019
   Pobierz
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_dn._30.01.2019_r.
   Pobierz
  • Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania
   Pobierz

  Utworzono: 27.04.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wykonanie usługi naprawy schodów ruchomych na Dworcu Głównym w Toruniu, ul . Kujawska 1.

  Utworzono: 09.03.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – DS/ZP02/2018

  Utworzono: 28.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył:

 • Zawiadomienie o wyniku postępowania – „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Urbitor sp. z o. o.”
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania
   Przejdź

  Utworzono: 23.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja z otwarcia ofert – DS/ZP02/2018
  • Informacja z otwarcia ofert - DS/ZP02/2018
   Przejdź

  Utworzono: 22.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną.
  • Informacja_o_udzieleniu_zamowienia_na_uslugi_spoleczne.
   Pobierz

  Utworzono: 21.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Informacja z otwarcia ofert – ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialności cywilnej Urbitor sp. z o. o.
  • Informacja_z_otwarcia_ofert__2018.02.19
   Pobierz

  Utworzono: 19.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienie treści Siwz z dnia 15.02.2018r., w postępowaniu o ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Urbitor sp. z o. o.
  • Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_dnia_2018.02.15
   Pobierz

  Utworzono: 15.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • DS/ZP02/2018 Wykonanie usługi odbioru odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor sp. z o. o.
  • SIWZ_-_odbior_odpadow_stalych
   Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu
   Pobierz
  • Zalaczniki_nr_1-4_do_SIWZ
   Pobierz

  Utworzono: 14.02.2018

  Edytowano:

  Utworzył: MS

 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.02.2018 w postępowaniu o ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Urbitor sp. z o. o.