Zamówienia Publiczne

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

  Utworzono: 24.05.2024

  Edytowano: 27.05.2024

  Utworzył: JG

 • Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz
  • Zapytanie ofertowe kolumbarium CCK maj 2024
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dla części I i II
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - PZT
   Pobierz
  • Załącznik nr 3 - Projekt budowlany Kolumbarium
   Pobierz
  • Załącznik nr 4 Przedmiar robót cz1
   Pobierz
  • Załącznik nr 4a Przedmiar robót cz2
   Pobierz
  • Załącznik nr 5- Przekroje, rzuty i opis
   Pobierz

  Utworzono: 07.05.2024

  Edytowano: 07.05.2024

  Utworzył: JG

 • DS/ZP02/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 16.04.2024

  Edytowano: 16.04.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Dokonanie nasady 21 klonów zwyczajnych na terenie Cmentarzy Komunalnych w Toruniu

  Utworzono: 02.04.2024

  Edytowano: 02.04.2024

  Utworzył: JG

 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gasronomiczną w budynku Centrum Targowego PARK przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu

  Utworzono: 27.03.2024

  Edytowano: 28.03.2024

  Utworzył: JG

 • DS/ZP01/2024 Świadczenie usług pracowniczych dla realizacji określonych zadań dla Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 18.03.2024

  Edytowano: 18.03.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Wymiana uszkodzonych poręczy gumowych 2 szt. Schody ruchome numer fab./rok budowy:D-285/2015 – Dworzec PKP Toruń Główny

  Utworzono: 24.02.2024

  Edytowano: 24.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Naprawa dźwigu elektrycznego (windy) na Dworcu PKP Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Opis techniczny dźwigu elektrycznego
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 23.01.2024

  Edytowano: 14.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Zabudowa śmietnika na Dworcu Kolejowym Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   Pobierz

  Utworzono: 23.01.2024

  Edytowano: 14.02.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO - Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 27.11.2023

  Edytowano: 27.11.2023

  Utworzył: JG

 • Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni na Dworcu Kolejowym Toruń Główny

  Utworzono: 27.11.2023

  Edytowano: 27.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP08/2023 Dostawa namiotu i rzutnika sferycznego do Toruń Space Labs

  Utworzono: 23.11.2023

  Edytowano: 23.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa Dworca Kolejowego Toruń Główny w Toruniu, ul. Kujawska 1 wraz z terenem przyległym, znajdującym się w zarządzie Zamawiającego
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz - Załącznik do ZO
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu
   Pobierz

  Utworzono: 23.11.2023

  Edytowano: 23.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe -Obsługa techniczna 139 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do ZO
   Pobierz
  • Wykaz wiat - Załącznik nr 2 do ZO
   Pobierz
  • Projekt umowy - Załącznik nr 3 do ZO
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 22.11.2023

  Edytowano: 22.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Inspekcja i Konserwacja Prewencyjna – Dworzec PKP Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Formularz - Załącznik do ZO
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 22.11.2023

  Edytowano: 22.11.2023

  Utworzył: JG

 • Przetarg ustny na dzierżawę miejsc na sprzedaż choinek na targowisku przy ul. Szosa Chełmińska 31/35

  Utworzono: 21.11.2023

  Edytowano: 21.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP12/2023 Wymiana nawierzchni alejek na Placu Podominikańskim w Toruniu

  Utworzono: 09.11.2023

  Edytowano: 09.11.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Tankowanie bezgotówkowe paliw płynnych
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 09.11.2023

  Edytowano: 09.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP11/2023 Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym, wraz z finansowaniem w formie leasingu

  Utworzono: 08.11.2023

  Edytowano: 08.11.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP10/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 27.10.2023

  Edytowano: 27.10.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Naprawa schodów ruchomych na Dworcu Toruń Główny
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Załącznik do ZO- Formularz
   Pobierz
  • Informacja o wyborze
   Pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
   Pobierz

  Utworzono: 02.10.2023

  Edytowano: 02.10.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) na rzecz Urbitor Sp. z o. o w 2024 roku
  • Zapytanie ofertowe - obsługa BHP
   Pobierz
  • Formularz ofertowy
   Pobierz
  • Wyjaśnienie nr 1
   Pobierz
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   Pobierz

  Utworzono: 18.09.2023

  Edytowano: 18.09.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 192

  Utworzono: 18.09.2023

  Edytowano: 18.09.2023

  Utworzył: JG

 • Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs (znak postępowania DS/ZP05/2023)

  Utworzono: 07.09.2023

  Edytowano: 07.09.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP05/2023 Dostawa sprzętu IT oraz wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

  Utworzono: 05.09.2023

  Edytowano: 05.08.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP06/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 23.08.2023

  Edytowano: 23.08.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego nr 2 w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 139

  Utworzono: 21.08.2023

  Edytowano: 21.08.2023

  Utworzył:

 • DS/ZP07/2023 Dostawa całorocznego obiektu sferycznego (SPACE ARENA) w ramach Projektu pn. „Toruń Space Labs”

  Utworzono: 09.07.2023

  Edytowano: 09.07.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP04/2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 24.04.2023

  Edytowano: 24.04.2023

  Utworzył:

 • DS/ZP03/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 20.04.2023

  Edytowano: 20.04.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP02/2023 Dostawa mebli i powiązanego wyposażenia do budynku Toruń Space Labs

  Utworzono: 19.04.2023

  Edytowano: 19.04.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe -Dostawa, montaż, serwis oraz demontaż namiotów z podłogami na 4 dni Jarmarku Hanzeatyckiego organizowanego przez Zamawiającego w dniach 22-25.06.2023r. w Toruniu

  Utworzono: 12.04.2023

  Edytowano: 12.04.2023

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Budowa kolumbarium na terenie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 192
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 21.02.2023

  Edytowano: 21.02.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP01/2023 Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 03.01.2023

  Edytowano: 03.01.2023

  Utworzył: JG

 • DS/ZP09/2022 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW URBITOR SP. Z O.O.

  Utworzono: 13.12.2022

  Edytowano: 13.12.2022

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Obsługa techniczna 148 wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z witrynami reklamowymi
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 21.11.2022

  Edytowano: 21.11.2022

  Utworzył: JG

 • DS/ZP07/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 04.11.2022

  Edytowano: 04.11.2022

  Utworzył: JG

 • DS/ZP06/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Dworca Głównego zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o.

  Utworzono: 04.11.2022

  Edytowano: 04.04.2024

  Utworzył: JG

 • Zapytanie ofertowe – Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Sp. z o. o.
  • Zapytanie ofertowe
   Pobierz
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Pobierz

  Utworzono: 17.04.2022

  Edytowano: 17.04.2022

  Utworzył: JG

Szybki kontakt
Skip to content